Vi bistår oppdragsgivere i privat og offentlig sektor med virksomhetsutvikling

Vår målgruppe vil ha:

 • presise og kortfattede innspill fremfor 300 siders evalueringsrapporter
 • løpende, konkrete forbedringer fremfor strategiproduksjon
 • gode, iterative prosesser fremfor blytunge powerpoint seminarer

Vi bistår med:

1. Forbedring og forenkling av styringsinformasjon

 • Innspill til skarpere resultatstyring
 • Løsning for bedre oppfølging av planer, prosjekter og vedtak
 • For mindre bedrifter: overgang fra ekstern regnskapsførsel til egen, skybasert virksomhetsstyring

2. Kortfatta og tydelige beslutningsgrunnlag.

 • Analyser og evalueringer
 • Avtaler
 • Kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag
 • Planer
 • Prosjektsøknader (f.eks Skattefunn)

3. Organisasjonsutvikling (OU).

Vi definerer OU som å utvikle organisasjonens evne og vilje til å nå sine mål. Vi bistår ledere og enheter med å identifisere effektive tiltak. Og med å få dem gjennomført.

Vi bistår i roller etter behov (prosjektleder, prosjektstøtte, sparringpartner, management for hire....)

Kontakt

Trygve Gudde, Siv.øk/ prosjektleder

epost: trygve.gudde@sysl.no

Tlf: 922 24 180

linkedin.com/in/trygve-gudde-90217426